Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans over het bericht ‘Mkb kan uitzondering op nieuwe strenge privacywet wel vergeten’

Download Download

Ondertekenaars