Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen de leden Ronnes en Nijboer over het bericht ‘Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Peking pleegt coup bij verzekeringsreus Anbang’

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid