Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Özdil over het onderzoek 'Mind the gap: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen'

Download Download

Ondertekenaars