Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Moorlag over gezelschapsdieren met erfelijke gezondheidsproblemen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Gezelschapsdieren met erfelijke gezondheidsproblemen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid