Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid