Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders over de antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam

Download

Ondertekenaars