Schriftelijke vragen : Onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Lammert van Raan, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven