Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Geldverstrekkers huiverig bij nieuwe hypotheek ouderen’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht 'Geldverstrekkers huiverig bij nieuwe hypotheek ouderen'

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties