Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Toorenburg over de werking van de Wet Damocles

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-09-2017
De werking van de Wet Damocles