Schriftelijke vragen

Sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.