Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over de afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Molen over de afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid