Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Bergkamp en Diertens over het bericht dat Nederlanders generieke Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) uit het buitenland halen omdat het in Nederland nog niet verkrijgbaar is

Download Download

Ondertekenaars