Schriftelijke vragen : Het reviseren van een ingezonden stuk voor Computable door een topambtenaar van het ministerie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    I.S.H. de Caluwé, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Caluwé over het reviseren van een ingezonden stuk voor Computable door een topambtenaar van het ministerie

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties