Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Gesthuizen en Verhoeven over de zeer hoge uitkering aan de topman van NXP bij de verkoop van het bedrijf

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten