Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries over een tweede intercity van en naar Fryslân

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-11-2016
Een tweede intercity van en naar Fryslân