Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Caluwéover het artikel ‘Gluren in privégegevens’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

27-09-2016
Het artikel 'Gluren in privégegevens'