Schriftelijke vragen

Het bericht dat de Persgroep na invoering van (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers

Download Download

Indieners