Schriftelijke vragen

Het bericht dat de Persgroep na invoering van (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever afschuift op zzp’ers

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.