Mondelinge vragen

Het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de minister genoemd wordt als opvolger van de huidige president-directeur en CEO van Schiphol (Aviationwatch.nl, 19 mei 2016)

Download

Indieners