Schriftelijke vragen

De registratie van jihadgangers en terugkeerders

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-06-2016
Antwoord op vragen van het lid Segers over de registratie van jihadgangers en terugkeerders