Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Straus en Bosman inzake samenwerking tussen scholen in Zeeuws-Vlaanderen die worden geconfronteerd met leerlingendaling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Samenwerking tussen scholen in Zeeuws-Vlaanderen die worden geconfronteerd met leerlingendaling

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid