Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Klein over het bericht ‘Natuurlijk mislukt het inburgeringsbeleid, dat hadden we kunnen weten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van het lid Klein over het bericht ‘’Natuurlijk mislukt het inburgeringsbeleid

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Natuurlijk mislukt het inburgeringsbeleid, dat hadden we kunnen weten’

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid
Naar boven