Mondelinge vragen

Het lid Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over de oproep van de Europese Commissie aan lidstaten om een PR-campagne voor TTIP te starten en deze met de Commissie af te stemmen (Heise.de, 8 februari 2016)

Download Download

Indieners