Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jacobi en Aukje de Vries over stremmingen op de Afsluitdijk

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-02-2016
Stremmingen op de Afsluitdijk