Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht dat een mensenrechtenjurist in Nederland ernstig bedreigd wordt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat een mensenrechtenjurist in Nederland ernstig bedreigd wordt

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid