Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en van Laar over de discrepantie tussen het door banken gestelde beleid met betrekking tot arbeidsrechten en de misstanden in de kleding- en elektronicasector

Download Download

Ondertekenaars