Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Bruins over de zienswijze en opstelling van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht en kinderbescherming

Download Download

Ondertekenaars