Mondelinge vragen

Het lid Veldman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onroerendezaakbelasting (ozb) die in veel gemeenten meer stijgt dan landelijk is afgesproken (Nu.nl, 11 december 2015)

Download Download

Indieners