Mondelinge vragen

Het bericht ‘Kans op geweld tegen christenen in azc is 100%’ (AD, 28 september 2015) en het bericht ‘De strijd om de ziel van de vluchteling’ (ND, 26 september 2015)

Download Download

Indieners