Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Oskam en Omtzigt over de onderhandelingen van stichting 'Qanitoen' om een pand in de Schilderswijk te kopen ten behoeve van de prediking van de radicaal salafistische imam

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.