Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jan Vos en Kerstens over het niet aanpassen van de clausule voor het beslechten van investeringsgeschillen in het handelsverdrag met Canada, genaamd CETA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het niet aanpassen van de ISDS-clausule in het handelsverdrag met Canada, genaamd CETA

Indiener J.C. (Jan) Vos, Tweede Kamerlid