Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jan Vos en Kerstens over het niet aanpassen van de clausule voor het beslechten van investeringsgeschillen in het handelsverdrag met Canada, genaamd CETA

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten