Schriftelijke vragen

Onvoldoende budget voor scholen in achterstandswijken om goed onderwijs te kunnen bieden

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.