Mondelinge vragen

Het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Hulp aan Afrika om migratie te stoppen’ (Volkskrant, 26 mei 2015)

Download Download

Indieners