Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Bisschop inzake trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Download Download

Ondertekenaars