Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Lange over gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als gevolg van aderlating of ‘wet cupping therapie’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.