Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Lange over gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als gevolg van aderlating of ‘wet cupping therapie’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid De Lange over gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als gevolg van aderlating of ‘wet cupping therapie’

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als gevolg van aderlating of ‘wet cupping therapie’

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid