Mondelinge vragen

Het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Asscher wil loonkostensubsidie laagbetaalde arbeid’ (Teletekst, 26 april 2015)

Download Download

Indieners