Schriftelijke vragen

Het betrekken van ouders bij beslissing levenseinde kind

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-03-2015
Antwoord op vragen van het lid Arib over het betrekken van ouders bij beslissing levenseinde kind