Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Visser en Aukje de Vries over het bericht “Afsluitdijk gaat dicht”

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-02-2015
Het bericht “Afsluitdijk gaat dicht”