Schriftelijke vragen : Het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Mohammed Mohandis, Kamerlid PvdA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap