Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Smaling over de mogelijke gevolgen van de productie van teflon in Dordrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Smaling over de mogelijke gevolgen van het gebruik van PFOA bij de productie van teflon in Dordrecht

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Schriftelijke vragen

De mogelijke gevolgen van de productie van teflon in Dordrecht

Indiener E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid