Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van het lid Smaling over het beter aanbesteden van architectuuropdrachten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het beter aanbesteden van architectuuropdrachten

Indiener E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid