Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over tekorten aan medicijnen die tot recordhoogte zijn opgelopen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven