Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en De Graaf over islamitische militairen die door loyaliteitsproblemen niet geschikt zijn voor de Nederlandse krijgsmacht

Download Download

Ondertekenaars