Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over het uitblijven van het openbaar maken van het calamiteitenrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de casus Tuitjenhorn

Download Download

Ondertekenaars