Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over het uitblijven van onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van nieuwe antistollingsmiddelen

Download Download

Ondertekenaars