Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma over een AOW-korting voor niet-werkende gezinsleden van Nederlandse werknemers bij diverse internationale organisaties in Nederland

Download Download

Ondertekenaars