Mondelinge vragen

Het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de analyse dat bestuurders signalen over problemen met kwaliteit en veiligheid negeren (Nvtz-nieuwsbrief.nl)

Download Download

Indieners