Mondelinge vragen

Het lid Agnes Mulder (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Meer aandacht voor marktfalen bij mkb-kredieten’ (Ser.nl, 17 oktober 2014)

Download Download

Indieners