Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de rechters bij de Raad van State zelden de kant van de vluchteling kiezen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid