Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Gesthuizen en Van Raak over het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de basisregistratie personen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Gesthuizen en Van Raak over het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de Basisregistratie Personen

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in de Basisregistratie Personen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid