Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het artikel ‘Banken vrezen ECB-toezicht’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-06-2014
Het artikel ‘Banken vrezen ECB-toezicht’